0,00 VNĐ

No products in the cart.

Sale!

Nghiên Cứu Về Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh

Home Shop Nghiên Cứu - Khảo Luận Nghiên Cứu Về Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh

Tác giả: Thích Hạnh Tuệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội

Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh là tác phẩm thuộc thể loại luận thuyết triết học Phật giáo Thiền tông, phần chính văn do Hải Lượng Ngô Thì Nhậm trước tác vào năm 1796 lúc gần cuối đời.

Tập tiểu luận này tập hợp 14 bài viết trong nhiều năm của tác giả đã công bố trên các báo và tạp chí; Tuần báo Giác ngộ, Nguyệt san Giác ngộ, Nghiên cứu Phật học, Văn hóa Phật giáo, Nghiên cứu Tôn giáo, Đại học Sài Gòn… Tất cả các bài viết đều tập trung nghiên cứu về tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh của Hải Lượng Ngô Thì Nhậm, vốn là đề tài luận án Tiến sĩ mà tác giả đã bảo vệ thành công với kết quả rất tốt cách đây đã gần 6 năm.

88.000 VNĐ

Chứng chỉ xác thực có thể in được.

Sẵn sàng được in tại bất kỳ thời điểm nào sau khi mua.

Kết nối an toàn

Thanh toán trực tuyến bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Giao dịch của bạn được bảo vệ

Đọc thêm về nó trong chính sách trực tuyến của chúng tôi.

Lời Tựa

Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh là tác phẩm thuộc thể loại luận thuyết triết học Phật giáo Thiền tông, phần chính văn do Hải Lượng Ngô Thì Nhậm trước tác vào năm 1796 lúc gần cuối đời.

Ngô Thì Nhậm trước hết là một danh sĩ tài hoa, là một nhà nho lỗi lạc với kiến văn uyên bác, xuất thân trong một gia đình Nho học thuộc dòng tộc họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn sơn Nam Thượng. Đồng thời, Ngô Thì Nhậm còn là một Thiền sư. về gần cuối đời, ông xuất gia tu Thiền, xuất gia với Pháp hiệu là Hải Lượng rồi thành lập Trúc Lâm Thiền Viện tại phường Bích câu Thăng Long xưa để hành trì tu tập và xiển dương tông chỉ nhập thế hộ quốc an dân của Thiền phái Trúc Lâm khi xưa do ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.

Từ mười mấy năm trước, tôi được biết tác giả tập tiểu luận trong một lần tham gia Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, rồi cũng từ đó cho đến nay được cùng làm việc với tác giả trong nhiều lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại Học viện Phật giáo; giảng dạy lớp Cao cấp giảng sư Phật học; đánh giá luận văn Thạc sĩ Phật học và Thạc sĩ văn học, hội thảo khoa học ở nhiều nơi trong nước; hội họp và làm việc ở Viện Nghiên cứu Phật học,... và hôm nay lại may mắn được tác giả tin cậy nhờ viết Lời giới thiệu cho tập tiểu luận.

Tập tiểu luận này tập hợp 14 bài viết trong nhiều năm của tác giả đã công bố trên các báo và tạp chí; Tuần báo Giác ngộ, Nguyệt san Giác ngộ, Nghiên cứu Phật học, Văn hóa Phật giáo, Nghiên cứu Tôn giáo, Đại học Sài Gòn... Tất cả các bài viết đều tập trung nghiên cứu về tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh của Hải Lượng Ngô Thì Nhậm.

Những bài viết trong tập sách này chỉ là những mảnh nhỏ, là một vài phần của công trình khoa học có tính quy mô: Trúc Lâm tông chỉ ngụyên thanh trong văn học Phật giáo Việt Nam thời trung đại, vốn là đề tài luận án Tiến sĩ mà tác giả đã bảo vệ thành công với kết quả rất tốt cách đây đã gần 6 năm.

PGS.TS Nguyễn Công Lý
Phó GĐ Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo
Viện NC PH Việt nam

***

MỤC LỤC

Lời giới thiệu tập tiểu luận Nghiên cứu về Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh của Đại đức I Tiến sĩ Thích Hạnh Tuệ PGS.TS. Nguyễn Công Lý
Thiền sư Hải Lượng Ngô Thì Nhậm: hành trạng và sự nghiệp
Vấn đề pháp phái truyền thừa của Thiền sư Hái Lượng Ngô Thì Nhậm
Lộ trình tư tưởng từ Nho đến Phật của danh nhân Ngô Thì Nhậm
Thể loại luận thuyết và ngôn ngữ nghệ thuật trong Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh
So sánh các bản Việt dịch Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh
Từ kinh Viên Giác đến tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh của Thiền sư Hải Lượng
Tư tưởng Phật giáo Đại thừa Thiền tông trong tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh
Ọuan điểm “dĩ Nho giải Phật” trong tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh
Hình thần dung hợp Tam giáo trong tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh
Tinh thần nhập thế vì dân vì nước trong Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh
Nhận thức mới về Phật giáo của Hải Lượng Thiền sư trong Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh
Bút pháp luận thuyết trong Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh
Vị trí của Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh trong văn học Phật giáo Việt Nam thời trung đại
Vấn đề chữ Tâm trong văn học Phật giáo

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Bạn có câu hỏi nào không ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Xem thêm

Bộ lọc tìm kiếm

Showing 1 – 6 of 115 results

Sale!

Thiền Lâm Bảo Huấn

45.000 VNĐ
Sale!

Phật Giáo Tích Lan

40.500 VNĐ
Sale!

Duy Thức Học

22.500 VNĐ
Sale!

Đức Phật Sakya Gotama

135.000 VNĐ
Sale!

Bản Đồ Tu Phật

36.000 VNĐ