0,00 VNĐ

No products in the cart.

Sale!

Tứ Đại Thiền Gia Ngữ Lục

Home Shop Nghiên Cứu - Khảo Luận Tứ Đại Thiền Gia Ngữ Lục

Dịch giả: cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Nhà xuất bản: NXB Phương Đông

“Tứ Đại Thiền Gia Ngữ Lục” là tên gọi chung của giới nghiên cứu Thiền, khi muốn nhắc đến các bộ: Mã Tổ Ngữ Lục, Bách Trượng Ngữ Lục, Hoàng Bá Truyền Tâm Pháp Yếu Lâm Tế Ngữ Lục. Đây là các bản ghi lại pháp ngữ của bốn vị đại sư, được xem là bốn hệ truyền thừa từ Nam Nhạc Hoài Nhượng, đệ tử truyền thừa của Lục Tổ Huệ Năng.

36.000 VNĐ

Chứng chỉ xác thực có thể in được.

Sẵn sàng được in tại bất kỳ thời điểm nào sau khi mua.

Kết nối an toàn

Thanh toán trực tuyến bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Giao dịch của bạn được bảo vệ

Đọc thêm về nó trong chính sách trực tuyến của chúng tôi.

LỜI GIỚI THIỆU

Tứ Đại Thiền Gia Ngữ Lục” là tên gọi chung của giới nghiên cứu Thiền, khi muốn nhắc đến các bộ: Mã Tổ Ngữ Lục, Bách Trượng Ngữ Lục, Hoàng Bá Truyền Tâm Pháp YếuLâm Tế Ngữ Lục. Đây là các bản ghi lại pháp ngữ của bốn vị đại sư, được xem là bốn hệ truyền thừa từ Nam Nhạc Hoài Nhượng, đệ tử truyền thừa của Lục Tổ Huệ Năng.

Các bộ Ngữ Lục và Truyền Tâm nói trên đã được cư sĩ Trần Tuấn Mẫn dịch và đã in trong những thời điểm khác nhau. Chúng tôi muốn có sự liên tục trong pháp ngữ của bốn vị Đại Thiền gia dòng Nam Nhạc để giới học giả Thiền tiện nghiên cứu, nên đề nghị với dịch giả cho in lại bốn dịch phẩm trên, hợp lại thành tập này với tựa đề như đã ghi. Được người dịch đồng ý, chúng tôi tiến hành việc in ấn. Các nguyên bản chữ Hán trong Tục Tạng là do chúng tôi sao chụp và in vào đây cho đồng một kích cỡ chữ, tuy có phần nhỏ nhưng có thể đọc được..

Xin cảm ơn cư sĩ Trần Tuấn Mẫn và xin kính trình tập “Tứ Đại Thiền Gia Ngữ Lục” đây cùng chư độc giả.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2006

THANH NGUYÊN

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Bạn có câu hỏi nào không ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Xem thêm

Bộ lọc tìm kiếm

Showing 1 – 6 of 115 results

Sale!

Thiền Lâm Bảo Huấn

45.000 VNĐ
Sale!

Phật Giáo Tích Lan

40.500 VNĐ
Sale!

Duy Thức Học

22.500 VNĐ
Sale!

Đức Phật Sakya Gotama

135.000 VNĐ
Sale!

Bản Đồ Tu Phật

36.000 VNĐ