0,00 VNĐ

No products in the cart.

Sale!

Minh Sát Tuệ

Home Shop PG. Nguyên Thủy Minh Sát Tuệ

Tác giả: Frank Tullius

Dịch giả: TN. Tuệ Dung – Hiệu đính: TN. Trí Hải

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Thấy Mahaviro (còn gọi là Mike) kể vắn tắt cuộc đời của đức Phật với giáo lý của Ngài,  về sự tu tập Minh sát tuệ (Vipassana), và kết thúc câu chuyện bằng sự tường trình những kết quả của sự tu tập của chính mình.Bài này được viết lại từ một cuộn băng cassette do Mahaviro, một tu sĩ người Anh 28 tuối, kể. Thẩy Mahaviro đã tu tập 2 tháng ở Tu viện Boonkanjanaram, gần thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi, Thái Lan.

36.000 VNĐ

Chứng chỉ xác thực có thể in được.

Sẵn sàng được in tại bất kỳ thời điểm nào sau khi mua.

Kết nối an toàn

Thanh toán trực tuyến bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Giao dịch của bạn được bảo vệ

Đọc thêm về nó trong chính sách trực tuyến của chúng tôi.

Đạo Phật chân chính không là những đến đài, tượng Phật, cúng dường hoặc lễ tụng. Trong khi những thứ này đều có giá trị, chúng lại không đáp ứng câu hỏi: Đạo Phật chân chính là gì ? Nếu nói rằng đạo Phật chân chính là sự tu tập thiền định dùng chánh niệm và thắng trí để đạt tuệ giác đến dứt trừ tất cả phiền não, diệt khổ ưu thì chưa hẳn là đúng.

Nếu nói rằng đạo Phật chân chính là sắc (rupa) và danh (nama) thì cũng vẫn chưa phảí. Từ nama còn phải bao hàm ý nghĩa cái tâm tập trung, hợp nhất, làm tất cả các vai trò tâm  linh. Muốn tạo một bức tranh rõ hơn về tâm, nama phải được diễn tả là những trạng thái tâm linh (cittas), mỗi trạng thái khởi lên riêng rẽ và cái này khác hẳn cái kia: trạng thái tâm linh nhìn khác hắn trạng thái tâm linh nghe, trạng thái tâm linh mơ mộng khác hẳn trạng thái tâm linh đang quan sát sự cử động của sắc thân (rupa), v.v. “Cái tôi" toàn bộ sự hiện hữu của cái tôi ở bất cứ một thời điểm nào, cũng chỉ là sự móng khởi của một trong những trạng thái tâm linh ấy, vốn mau chóng bị thay thế bởi trạng thái tâm linh khác.

Nhưng trạng thái tâm linh (hay các loại tâm, cittas) vẫn chưa đủ. Những trạng thái tâm linh này thật ra gồm có 52 tâm sở khác nhau, (cetasikas, như xúc, thọ, tưởng). Như vậy, định nghĩa xác thực của ta về nama là citta-cetasika (tâm, tâm sở). Ta nên thêm sắc (rupa) vào định nghĩa về chân lý Phật giáo, và như thế ta có tâm, tâm sở và sắc (citta-cetasika-rupa). Nhưng sắc, tâm tâm sở vẫn chưa hoàn tất được bức tranh Phật giáo. Nếu tu tập đến nơi đén chốn (chứng ngộ rằng thân và tâm không phải là “ta”), ta sẽ đạt đến trạng thái trong đó một tia (sát na) đạo lộ bừng lên dập tắt các phiền nảo. đây là một phần của chân lý Phật giáo.

Bài này được viết lại từ một cuộn băng cassette do Mahaviro, một tu sĩ người Anh 28 tuổi, kế. Thẩy Mahaviro đã tu tập 2 tháng ở Tu viện Boonkanjanaram, gần thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Thấy Mahaviro (còn gọi là Mike) kể vân tắt cuộc đời của đức Phật với giáo lý của Ngài, rồi bàn qua về sự tu tập Minh sát tuệ (Vipassana), và kết thúc câu chuyện bằng sự tường trình những kết quả của sự tu tập của chính mình.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Bạn có câu hỏi nào không ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Xem thêm

Bộ lọc tìm kiếm

Showing 1 – 6 of 115 results

Sale!

Thiền Lâm Bảo Huấn

45.000 VNĐ
Sale!

Phật Giáo Tích Lan

40.500 VNĐ
Sale!

Duy Thức Học

22.500 VNĐ
Sale!

Đức Phật Sakya Gotama

135.000 VNĐ
Sale!

Bản Đồ Tu Phật

36.000 VNĐ