0,00 VNĐ

No products in the cart.

Sale!

Đức Phật Quan Âm - Thần Lực Đại Bi Gia Trì

Home Shop Sách tham khảo Đức Phật Quan Âm – Thần Lực Đại Bi Gia Trì

Tác giả: Thích Hạnh Tuệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội

Ngàn xứ cần cầu ngàn xứ ứng
Biển khổ thả thuyền vớt chúng sinh!
Trong tất cả chư Phật Bồ tát, Đức Quan Âm là vị Phật siêu đẳng đầy năng lực, ngời sáng, lừng danh với tinh thần vô úy cứu khổ cứu nạn. Kinh điển dạy rằng những chúng sinh mắc nạn khổ não nhất tâm trì tụng chân ngôn và niệm danh hiệu Đức Quan Âm, tức thời quán sát âm thanh, tiêu tan khổ ách. Ấn phẩm sau đây giới thiệu với bạn đọc về ý nghĩa, hình tượng và truyền kỳ cảm ứng của Đức Quan Âm – vị Phật của Tình yêu thương vô điều kiện, cùng những chia sẻ về phương pháp thực hành Quan Âm, con đường thiêng liêng của lòng bl mẫn, tâm hồn vô ngã lợi tha, ước nguyện đảm đương trọng trách cứu độ hết thảy chúng sinh thoát khỏi khổ đau, hướng tới hạnh phúc giác ngộ.

89.000 VNĐ

Chứng chỉ xác thực có thể in được.

Sẵn sàng được in tại bất kỳ thời điểm nào sau khi mua.

Kết nối an toàn

Thanh toán trực tuyến bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Giao dịch của bạn được bảo vệ

Đọc thêm về nó trong chính sách trực tuyến của chúng tôi.

Tất cả hạnh phúc trên thế giới đến từ mong nguyện mọi người được hạnh phúc.

Tất cả khổ đau trên thế giới đến từ mong muốn vị kỷ chỉ lo hạnh phúc cho riêng mình.

Cuốn sách này được viết ra với tâm nguyện chia sẻ cùng bạn đọc về ý nghĩa, hình tượng và truyền kỳ cảm ứng của Đức Quan Âm - Đức Phật của Tình yêu thương vô điều kiện, cùng những chia sẻ về pháp thực hành Quan Âm, con đường thiêng liêng của lòng bi mẫn, tâm hồn vô ngã lợi tha, ước nguyện đảm đương trọng trách cứu độ hết thảy chúng sinh thoát khỏi khổ đau, hướng tới hạnh phúc giác ngộ.

Tình yêu thương vô điều kiện là ước nguyện đem lại an vui cho tất cả chúng sinh và thế giới. Tinh túy của Tình yêu thương là mong nguyện mọi người được hạnh phúc, giống như người mẹ từ bi yêu thương đứa con mình, từ bỏ mọi sự quan tâm tới bản thân, thân thể, của cải, sự giàu có, những lợi ích cá nhân... Tình yêu thương vô điều kiện được thể hiện bằng việc nhất tâm chăm lo cho mọi người được an vui, bỏ qua những khó khăn, thiếu sót, lỗi lầm mà người khác tạo ra.

Tình yêu thương chân chính là tình yêu thương thanh tịnh, sự rộng mở toàn bộ vũ trụ vô điều kiện và không giới hạn. Tình yêu thương này vắng bóng cái tôi hay bản ngã. Thực hành Tình yêu thương là phát khởi tư tưởng, thực hành thiện hạnh để lợi ích người khác. Đó là thực hành mở rộng trái tim mình hướng về tất cả, làm cho đời sống nở hoa, với những trải nghiệm an lạc, hạnh phúc vô biên. An lạc và hạnh phúc phát ra làm tỉnh thức tự tâm giác ngộ, chuyển hóa chúng ta thành những người tài năng và thiện xảo phụng sự chúng sinh. Thế giới an bình thực sự và hạnh phúc chân thật chỉ đến từ Tình yêu thương vô điều kiện.

Trong truyền thống Đạo Phật, chúng ta cầu nguyện và tu tập Đức Quan Âm với tâm chí thành tha thiết bằng cách quán tưởng về Ngài - Đức Phật của Tình yêu thương, và sau đó cảm nhận tình yêu thương vô điều kiện của Ngài tràn ngập trong tâm ta. Khi những trải nghiệm này hiển diện nơi tâm cũng chính là lúc tâm ta được đánh thức bằng Tình yêu thương vô điều kiện của Đức Quan Âm hướng về chúng sinh và toàn bộ vũ trụ. Qua việc quán tưởng và cầu nguyện về Đức Phật của Tình yêu thương, chúng ta trải nghiệm tình yêu thương vô điều kiện của Ngài, đồng thời triệu thỉnh và đón nhận tình yêu thương chân thật nơi tự tâm. Nhờ đó, sự cầu nguyện và thực hành về Tình yêu thương của chúng ta trở thành thanh tịnh, tràn đầy sức mạnh và hoàn hảo. Đó là lý do tại sao chúng ta kính lễ đấng “Quan Âm Đại Bi Chủ”, bậc sở hữu đại dương công hạnh hoàn hảo, hướng về chúng sinh với ánh mắt từ mẫn và tình yêu thương vô bờ.

Ấn phẩm được phát hành để cúng dàng lên Pháp hội Đại Bi Quan Âm cầu nguyện quốc thái dân an, tổ chức vào ngày vía Đức Quan Âm (19 tháng 2 âm lịch) tại Đại Bảo Tháp Mạn đà la Tây Thiên, với sự hiện diện gia trì của Bậc Toàn tri Tối Tôn quý, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc được kính ngưỡng rộng khắp là chân Hóa thân Đức Phật Quan Âm hiển hiện nhân gian để độ thoát chúng sinh.

Nguyện đem hết thảy mọi công đức tích lũy hòa nhập trong đại dương bao la của Tình yêu thương và Tâm Từ bi vốn sẵn đủ ẩn tàng nơi mọi hữu tình! Nguyện cầu Trí tuệ và lòng Từ bi của tất cả chúng sinh bình đẳng với Đức Quan Âm Tôn quý! Nguyện cầu Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên được viên mãn thành tựu vì lợi ích vô lượng hữu tình khổ não!

Tây Thiên, lập Xuân, 2017
Vô Úy

***

Mục Lục

Lời nói đầu

Phần 1: Tín ngưỡng Đức Phật Quan Âm
Tín ngưỡng Quan Âm trên thế giới và tại Việt Nam
Hồng danh Quan Âm

Phần 2: Pháp tướng Đức Phật Quan Âm
Pháp tướng Đức Phật Quan Âm trong Đại thừa Phật giáo
Ba mươi hai ứng thân Quan Âm
Ba mươi ba thể Quan Âm
Mười hai tôn tượng Quan Âm ứng với 12 Đại nguyện
Pháp tướng Đức Phật Quan Âm trong Kim cương thừa Phật giáo
Hình ảnh, ý nghĩa Phật Bản tôn Quan Âm trong Mật thừa
Hóa thân Quan Âm trong Chân ngôn Đại Bi Đà La Ni
108 ứng thân Quan Âm

Phần 3: Đức Phật Quan Âm - Bản thể Đại bi
Bản thể Đại bi, tính Phật nhiệm mầu
Tình yêu thương vị kỷ và tâm Từ bi vô điều kiện
Bản thể Đại bi
Vô tác diệu lực
Năng lực cứu độ và cảm ứng gia trì của Đức Quan Âm
Năng lực cứu độ của Đức Quan Âm
Cảm ứng gia trì của Đức Quan Âm
Thực hành tâm từ bi
Tâm từ bi là hạt giống giác ngộ và nền tảng của thực hành
Thực hành Bồ đề tâm

Phần 4: Trí tuệ Bát Nhã- Phật Quan Âm Tuyệt đối
Lược giảng Văn tự Bát Nhã Tâm Kinh
Quán chiếu Bát nhã

Phần 5: Giảng về Pháp tu Quan Âm và hướng dẫn Trì tháp
Khái niệm cơ bản của Mật thừa
Hướng dẫn thực hành Nghi quỹ Phật Bản tôn Quan Âm Trì Tháp
Nghi quỹ giản lược Phật Bản tôn Quan Âm

Phụ lục
Thực hành Sáu Ba la mật
Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Bạn có câu hỏi nào không ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Xem thêm

Bộ lọc tìm kiếm

Showing 1 – 6 of 115 results

Sale!

Thiền Lâm Bảo Huấn

45.000 VNĐ
Sale!

Phật Giáo Tích Lan

40.500 VNĐ
Sale!

Duy Thức Học

22.500 VNĐ
Sale!

Đức Phật Sakya Gotama

135.000 VNĐ
Sale!

Bản Đồ Tu Phật

36.000 VNĐ