test
0,00 VNĐ

No products in the cart.

Sale!

Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh Trong Văn Học Phật Giáo Việt Nam

Home Shop PG. Việt Nam Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh Trong Văn Học Phật Giáo Việt Nam

Tác giả: Thích Hạnh Tuệ

Nhà xuất bản: Thái Hà Books

Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh là tác phẩm thuộc thể loại luận thuyết triết học Phật giáo Thiền tông, phần chính văn do Hải Lượng Ngô Thì Nhậm trước tác vào năm 1796 lúc gần cuối đời

Chuyên khảo Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh trong văn học Phật giáo Việt Nam này là một chuyên khảo đầu tiên trong học giới nước nhà nghiên cứu đầy đủ, chuyên sâu và toàn diện về luận thuyết triết học Phật giáo Thiền tông Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh của Ngô Thì Nhậm và các đạo hữu.do Đại đức Tiến sĩ Thích Hạnh Tuệ biên tập lại từ luận án Tiến sĩ đã được Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước đánh giá cao lúc bảo vệ (tháng 8/2013) với nhiều đóng góp có giá trị về mặt học thuật, một công trình có giá trị khoa học và rất có ý nghĩa …

104.000 VNĐ

Chứng chỉ xác thực có thể in được.

Sẵn sàng được in tại bất kỳ thời điểm nào sau khi mua.

Kết nối an toàn

Thanh toán trực tuyến bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Giao dịch của bạn được bảo vệ

Đọc thêm về nó trong chính sách trực tuyến của chúng tôi.

Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh là tác phẩm thuộc thể loại luận thuyết triết học Phật giáo Thiền tông, phần chính văn do Hải Lượng Ngô Thì Nhậm trước tác vào năm 1796 lúc gần cuối đời. Đây là một tác phẩm khó đọc, khó nắm bắt, nếu người đọc không có cái nền, cái vốn về Phật học, về Thiền học vững vàng thì dù có đọc vài lần cũng khó lòng mà nhận thức được và thấu hiểu hết những tư tưởng uyên áo, vi diệu của Thiền học, Phật học Đại thừa mà các tác giả đã tiếp thu rồi chuyển tải trong tác phẩm này. Ngay cả nhan đề của tác phẩm cũng là một vấn đề cần tìm hiểu kỹ để lý giải cho tường minh.

Ngô Thì Nhậm là một danh sĩ tài hoa, một nhà nho lỗi lạc với kiến văn uyên bác; đồng thời, ông còn là một thiền gia am hiểu tư tưởng Thiền Phật. Gần cuối đời, sau khi vua Quang Trung tạ thế đột ngột, ông từ giã chốn quan trường, về Thăng Long, thành lập Bích Câu thiền viện cùng các đạo hữu tu thiền, viết sách xiển dương tinh thần nhập thế hộ quốc an dân của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà Phật Hoàng sáng lập từ cuối thế kỷ thứ XIII.

Nếu so sánh cuốn luận thuyết của Ngô Thì Nhậm với nhiều bộ luận thuyết của Ấn Độ, của Trung Quốc và của Việt Nam trước đó, thì mới thấy kết cấu của luận thuyết Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh có thể nói là rất lạ. Lạ là vì một tác phẩm gồm nhiều người tham gia trước tác, mỗi người thực hiện một nội dung, mà những nội dung này được xoay quanh cái trục tư tưởng cốt tủy của phần Chính văn; một cái lạ nữa là trọng tâm tác phẩm có nhiều phần, gồm: Chính văn, Thanh dẫn, Thanh chú và Thanh tiểu khấu. Chính văn có tên là Đại chân Viên giác thanh nội dung trình bày cốt tuỷ tư tưởng của 24 thanh do Hải Lượng viết, mà tư tưởng trong các thanh của chính văn đã chịu ảnh hưởng và in đậm dấu ấn của tư tưởng Kinh Viên Giác, một bộ kinh Đại thừa Phật giáo. Trong từng thanh, cuốn luận thuyết này được sắp xếp theo trình tự như sau: Thanh dẫn, Chính văn, Thanh chú, Thanh tiểu khấu.

Chuyên khảo Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh trong văn học Phật giáo Việt Nam này được tác giả biên tập lại từ luận án Tiến sĩ đã được Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước đánh giá cao lúc bảo vệ (tháng 8/2013) với nhiều đóng góp có giá trị về mặt học thuật.

Chuyên khảo được tác giả dàn dựng thành năm chương:

Chương Một giới thiệu tổng quan những thành tựu nghiên cứu về văn học Phật giáo Việt Nam và về tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

Chương Hai trình bày bối cảnh xã hội, văn hóa, tư tưởng ở nước ta thế kỷ XVIII; trên cơ sở đó, giới thiệu các tác giả của tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh, cũng như tìm hiểu quá trình hình thành văn bản.

Chương Ba và Chương Bốn là hai chương trọng tâm của công trình.

Chương Ba tìm hiểu giá trị nội dung tư tưởng của tác phẩm;

Chương Bốn tìm hiểu giá trị hình thức nghệ thuật của tác phẩm;

Chương Năm chỉ ra vị trí và đóng góp của tác phẩm trong lịch sử tư tưởng Phật giáo Việt Nam, cụ thể là dấu ấn của Kinh Viên Giác trong tác phẩm; sự kế thừa và phát triển tư tưởng Thiền phái Trúc Làm đời Trần và vị trí của tác phẩm trong bộ phận văn học Phật giáo Việt Nam thời trung đại. Một kết cấu như thế là rất chặt chẽ và khoa học, khó có thể dàn dựng một kết cấu nào khác tốt hơn.

Cuối năm 2017, tác giả đã cho xuất bản tập tiểu luận Nghiên cứu về Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành, gồm 15 bài nghiên cứu về tác phẩm luận thuyết này đã công bố trên các tạp chí. Năm nay tác giả biên tập lại luận án đã bảo vệ thành công từ 5 năm trước để cho xuất bản. Có thể thấy đây là một chuyên khảo đầu tiên trong học giới nước nhà nghiên cứu đầy đủ, chuyên sâu và toàn diện về luận thuyết triết học Phật giáo Thiền tông Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh của Ngô Thì Nhậm và các đạo hữu.

Xin chúc mừng thành quả nghiên cứu khoa học và xin có đôi lời giới thiệu công trình khoa học chuyên sâu này của Đại đức Tiến sỉ Thích Hạnh Tuệ.

Sài Gòn, cuối Xuân Mậu Ngọ (2018)

PGS. TS.GVCC. Nguyễn Công Lý

MỤC LỤC

Một công trình có giá trị khoa học và rất có ý nghĩa – PGS.TS. Nguyễn Công Lý

LỜI NÓI ĐẦU

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. Tổng Quan Những Thành Tựu Nghiên Cứu Về Văn Học Phật Giáo Việt Nam Và Về Tác Phẩm Trúc Lâm Tông Chí Nguyên Thanh

Thành tựu về văn bản học và nghiên cứu văn học Phật giáo Việt Nam thời trung đại

Thành tựu nghiên cứu về tác giả Ngô Thì Nhậm và tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

CHƯƠNG 2. XÃ HỘI – VĂN HÓA – TƯ TƯỞNG ĐẠI VIỆT THẾ KỶ XVIII VÀ TÁC PHẨM TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANH

Xã hội – văn hóa – tư tưởng Đại việt thế kỷ XVIIl

Tác giả của tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

Về văn bản tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

CHƯƠNG 3- TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANH NHÌN TỪ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG

3.1. Tư tưởng Phật giáo Thiền tông trong tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

3.2. Sự dung hợp các hệ tư tưởng trong tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

3.3. Tinh thần nhập thế yêu nước trong tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

CHƯƠNG 4. TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANH NHÌN TỪ HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT

Thể loại tác phẩm

Kết cấu tác phẩm

Ngộn ngữ tác phẩm

CHƯƠNG 5. VỊ TRÍ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA TÁC PHẨM TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANH TRONG VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI

Ảnh hưởng của Kinh viên giác trong tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

Trúc Lâm tông chí nguyên thanh với sự kế thừa và phát triển tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm đời Trần

Vị trí của tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh trong văn học

Phật giáo Việt Nam thời Trung đại

TỔNG KẾT

DANH MỤC NHỮNG BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG Bố CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Bạn có câu hỏi nào không ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Xem thêm

Bộ lọc tìm kiếm

Showing 1 – 6 of 115 results

Sale!

Thiền Lâm Bảo Huấn

45.000 VNĐ
Sale!

Phật Giáo Tích Lan

40.500 VNĐ
Sale!

Duy Thức Học

22.500 VNĐ
Sale!

Đức Phật Sakya Gotama

135.000 VNĐ
Sale!

Bản Đồ Tu Phật

36.000 VNĐ