0,00 VNĐ

No products in the cart.

Thánh Nữ Tỳ-Kheo-Ni Liên Hoa Sắc (Uppalavanna)

Home Shop Sách tham khảo Thánh Nữ Tỳ-Kheo-Ni Liên Hoa Sắc (Uppalavanna)

Tác giả: Lệ Như Thích Trung Hậu

Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức

Uppalavanna cùng với Khema, là hai đại đệ tử đứng đầu của Phật về phía Ni, giống nhu Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiền-Liên là hai đại đệ tử đứng đầu về thần thông. Cả hai đều được Phật ngợi khen về tài lãnh đạo và giáo huấn xuất chúng. Cả hai đều được Phật tán thưởng như tấm gương sáng để Ni đoàn soi chung. Trong kinh văn Pali, đó là tất cả những được ghi trong hai bộ Samyutta Nikaya và Anguttara Nikaya. Bởi vậy, trong tập sách này của Hòa thượng Thích Trung Hậu, người đọc sẽ không thấy gì khác về kinh nguyên thủy ngoài hai đoạn ngắn trích dẫn Tương Ưng bộ kinh (Samyutta) và Tăng Chi bộ kinh (Anguttara). Tất cả các trích dẫn khác đều lấy từ tích truyện.

Chứng chỉ xác thực có thể in được.

Sẵn sàng được in tại bất kỳ thời điểm nào sau khi mua.

Kết nối an toàn

Thanh toán trực tuyến bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Giao dịch của bạn được bảo vệ

Đọc thêm về nó trong chính sách trực tuyến của chúng tôi.

LỜI GIỚI THIỆU

Uppalavanna cùng với Khema, là hai đại đệ tử đứng đầu của Phật về phía Ni, giống nhu Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiền-Liên là hai đại đệ tử đứng đầu về thần thông. Cả hai đều được Phật ngợi khen về tài lãnh đạo và giáo huấn xuất chúng. Cả hai đều được Phật tán thưởng như tấm gương sáng để Ni đoàn soi chung. Trong kinh văn Pali, đó là tất cả những được ghi trong hai bộ Samyutta Nikaya và Anguttara Nikaya. Bởi vậy, trong tập sách này của Hòa thượng Thích Trung Hậu, người đọc sẽ không thấy gì khác về kinh nguyên thủy ngoài hai đoạn ngắn trích dẫn Tương Ưng bộ kinh (Samyutta) và Tăng Chi bộ kinh (Anguttara). Tất cả các trích dẫn khác đều lấy từ tích truyện.

Kinh thì ít, nhưng tính truyện lại nhiều. Tên của Uppalavanna xuất hiện trong đó nhiều hơn cả các vị Ni khác, nhiều đến nỗi một học giả có uy tín nhất về Ni đoàn trong thời Phật, bà Rhys Davids, báo phải coi chừng kêu lầm Uppalavanna này với Uppalavanna khác cùng tên, chẳng hạn như có hai phụ nữ cùng tên mà bà nhận thấy trong bộ Luật Vinaya. Các truyện tiền thân, kể cả tiền thân trăm ngàn kiếp về trước, từ khi Uppalavanna được gần gũi các đức Phật trong quá khứ cho đến khi được báo trước sẽ gặp và đã gặp đức Phật hiện tại của chúng ta, các chuyện ấy quá phong phú, phản ánh lòng sùng kính đặc biệt của nhân gian qua bao thế kỷ của các nước Phật giáo nguyên thủy.

Với lòng sùng kính ấy, tôi chỉ biết góp thêm hai nhận xét về các tích truyện trong sách này.

Nhận xét thứ nhất đến thần thông của Uppalavanna. Tích truyện chép: "Uppalavanna dùng thần thông chuyển thành Chuyển Luân Vương rồi sau đó hiện nguyên hình để đón đức Phật từ cõi trời trở về giảng pháp tại rừng cây Ưu Đàm".

Uppalavanna hiện ra như một Chuyển Luân Vương! Nghĩa là dưới thân nam tử! Từ nữ, thánh Ni này biến ra nam, rồi từ nam hiện nguyên hình thành nữ. Như vậy, giữa nữ với nam đâu có biên giới cách biệt? Giữa nữ với nam đâu có gì khác nhau? Bình đẳng từ trong bản chất! Vậy là, từ nguyên thủy, một nguyên tắc cốt lõi của đạo Phật về bình đẳng giới tính trong bản chất được xác nhận. Các học giả Tây Phương đặc biệt nêu lên điểm này của tích truyện. Mà trong đại thừa cũng thế thôi. Ai đọc tích truyện này mà không liên tưởng đến một trang đầy trào lộng trong kinh Duy Ma? Một thiên nữ dùng thần lực biến ngài Xá-lợi-phất thành chính thiên nữ, còn thiên nữ thì tự biến mình thành Xá-lợi-phất. Rồi hỏi: “Ngài không phải nữ nhân mà biến thể nữ thân, thì mọi nữ nhân cũng vậy, biến thể nữ thân mà không phải nữ nhân”. Và cắt nghĩa: “Do vậy mà Phật đã nói các pháp phi nam phi nữ”. Dứt lời, “thiên nữ tức thời thu lại thần lực, thân Tôn giả Xá-lợi-phất trở lại như cũ”. Nào có khác gì thân của Uppalavanna cũng trở lại như cũ?

Nhận xét thứ hai đúng hơn là một thắc mắc của người phàm về thần thông. Tích truyện kể: ban đêm ngủ trong rừng, Uppalavanna, khi đó đã là một A-la-hán, bị một chàng anh họ cuồng si cưỡng hiếp. Người phàm là chúng ta có thể tự hỏi: thần thông của Uppalavanna để ở đâu? Chúng ta cũng đã tự hỏi như vậy khi ngài Mục-kiền-liên, thần thông đệ nhất, bị bọn cướp sát hại. Nhưng trường hợp ngài Mục-kiền-liên có chỗ khác: thần thông của ngài không thắng được nghiệp, nghiệp là tối thắng. Ở đây, nghiệp nhãn tiền cũng xảy ra (kẻ cuồng si bị đọa ngay địa ngục) nhưng đó là nghiệp của phạm nhân, không phải của nạn nhân. Câu hỏi, vì vậy, là: tại sao Uppalavanna không dùng thần thông? Cũng lạ, các vị Tăng không hỏi như chúng ta mà thắc mắc về chuyện khác: “Uppalavanna có phạm lỗi không?” Họ hỏi Phật như vậy, và Phật đã trả lời: Không. Vì sao? Vì A-la-hán không còn chút bụi nào của nhục dục. Nguyên văn Phật nói

Như nước dơ không thể thấm vào lá sen,

Như hạt cải không thể đứng vững trên mũi kim.

Ngũ dục không thể còn trong thân tâm bậc A-la-hán.

A-la-hán nào cũng vậy, không cứ là nữ hay nam. Tôi muốn học và hiểu thần thông như một người phàm qua câu trả lời ấy của đức Thế Tôn: A-la-hán là bậc đã sạch trơn về tâm ý.

Với tâm ý sạch trơn về nhục dục thì cái chuyện nhục dục đâu còn để lại gì dấu vết? Dấu vết đã không có thì ngay cái chuyện cưỡng hiếp có nữa hay không? Đâu cần phải vận dụng thần thông để trị một cái không có gì cả? Sống trong thời đại khoa học, thật khó cho ta tưởng tượng ra thần thông. Nhưng, với suy nghĩ phàm phu của tôi, không có thần thông nào cao hơn trạng thái sạch trơn tâm ý. Đó là thần thông của A-la-hán. Đó là thần thông của Uppalavanna. Thần thông ấy, thánh Ni này nói ra trong bài kệ mà tôi chép lại theo sách này:

Với tâm khéo nhiếp phục,

Thần túc khéo tu trì,

Sáu thắng trí, ta chứng,

Lời Phật dạy, làm xong

Các dục giống gươm giáo,

Chém nát các uẩn ta,

Những dục mà ngươi gọi,

Là lạc thú cuộc đời.

Ngày nay, dục lạc ấy.

Với ta, không hấp dẫn.

Toàn bài kệ có đăng lại trong sách này. Nhưng một điều lạ là không có chỗ nào nói đến cưỡng hiếp, tuy trong đó Uppalavanna kể lại đời mình ngay từ đoạn đầu. Điều đó đã khiến một học giả phân tích các văn bản Pali để nghi ngờ rằng có chắc là Uppalavanna hay là ai khác? Tôi không dám có ý kiến về nghi ngờ đó, chỉ muốn nhấn mạnh rằng ai đọc Trưởng lão Ni kệ đều thấy rạng rỡ thần thông của các thánh Ni trong đó. Tôi xin đọc thêm một bài kệ nữa của một thánh Ni khác để học và hiểu thế nào là sạch trơn tâm ý, thế nào là một hạt bụi không thể đậu lại trên một mũi kim. Đây là một đoạn trong bài kệ rất dài của thánh Ni Subha trả lời quyến rũ của Ác Ma hiện ra dưới hình dung một chàng thanh niên:

Chàng thanh niên ca tụng nhan sắc của Subha, nhất là con mắt:

Chính mắt như sơn dương,

Như Kinrì giữa rừng,

Ta thấy con mắt nàng,

Dục lạc liền tăng trưởng.

Trong gương mặt không uế,

Sáng chói như vàng ròng,

Chẳng khác gì hoa sen,

Đặt chính giữa đài sen,

Thấy con mắt của nàng,

Lòng dục liền tăng trưởng.

Tuy xa ta vẫn nhớ, Lông mi dài tuyệt đẹp,

Không gì ta yêu hơn,

Mắt Kinrì của nàng.

Subha trả lời:

Ta là đệ tử Ni,

Của bậc Đại Thiện Thệ,

Ta đã dấn thân bước

Trên đường đạo tám ngành,

Mũi tên đã nhổ lên

Không còn các lậu hoặc,

Ta đi đến nhà trống,

Tâm tư ta hoan hỷ.

Rồi nàng làm gì?

Thiếu nữ tuyệt đẹp ấy,

 Với tâm không chấp trước.

Bóc một con mắt nàng

Trao liền cho người ấy,

Và nói hãy cầm lấy,

Con mát này của người,

Và nàng đến gặp đức Phật. Ngay khi thấy đức Phật, mắt nàng trở lại như xưa,

Thế là chẳng phải là thần thông hay sao?

Gs. Cao Huy Thuần

Paris, Xuân Mậu Tuất, Phật lịch 2561 (DL.2018)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Bạn có câu hỏi nào không ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Xem thêm

Bộ lọc tìm kiếm

Showing 1 – 6 of 115 results

Sale!

Thiền Lâm Bảo Huấn

45.000 VNĐ
Sale!

Phật Giáo Tích Lan

40.500 VNĐ
Sale!

Duy Thức Học

22.500 VNĐ
Sale!

Đức Phật Sakya Gotama

135.000 VNĐ
Sale!

Bản Đồ Tu Phật

36.000 VNĐ