0,00 VNĐ

No products in the cart.

Sale!

Lịch sử Phật giáo Trung Quốc

Home Shop Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ lục Lịch sử Phật giáo Trung Quốc

Tác giả: Thích Tâm Minh

Nhà xuất bản: NXB Phương Đông

Nội dung cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc này, dựa theo thời đại, chia làm XVI chương. Ớ mỗi chương đều bàn khái quát về lịch sử của thời đại, và đại cương của Phật giáo, sự quan hệ giữa Phật giáo với Nho giáo và Đạo giáo, cùng là trạng thái của giáo đoàn Phật giáo. Chương cuối là lược thuật về lịch sử Phật giáo Triều Tiên.

Về tài liệu tham khảo để soạn cuốn “Lịch sử Phật giáo Trung Quốc”, phần tài liệu thứ nhất rút tỉa trong các bộ “Lịch Đại Tam Bảo Ký”, “Phật Tổ Thống Ký”, “Quảng Hoàng Minh Tập”, “Xuất Tam Tạng Ký Tập”, “Khai Nguyên Thích Giáo Lục”, “Cao Tăng Truyện”, “Đại Đường Tây Vực Ký” v.v…

Phần tài liệu thứ hai, căn cứ ở cuốn “Chi Na Phật giáo sử cương” của tác giả Kyo Sakaino, “Trung Quốc Phật giáo sử” của Ryoshu Michihata, “Phật giáo sử khái thuyết” thiên Trung Quốc của Zenyu Tsukamoto v.v… và nhiều sách khác như mục tham khảo văn hiến ở cuối quyển. Niên đại dùng trong cuốn sách này thì y cứ vào cuốn “Chí Na lịch đại đế vương niên biểu” của tác giả Raizo Yamne, và “Niên biểu” trong bộ Phật giáo Đại từ điển của bác sĩ Shinkgo Mochizuki.

25.000 VNĐ

Chứng chỉ xác thực có thể in được.

Sẵn sàng được in tại bất kỳ thời điểm nào sau khi mua.

Kết nối an toàn

Thanh toán trực tuyến bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Giao dịch của bạn được bảo vệ

Đọc thêm về nó trong chính sách trực tuyến của chúng tôi.

Phật giáo khởi nguyên từ Ấn Độ, sau truyền qua Trung Quốc, một nước rất phồn thịnh, đất rộng người nhiều; hơn nữa, Trung Quốc vốn sẳn có một nền văn minh truyền thống, tối cổ từ các thời đại nhà Hạ, Ân, Chu tới Tiền Hán, nhưng mãi đến thời đại Hậu Hán, Phật giáo mới chính thức được du nhập. Và nhờ nguồn giáo lý cao diệu của Phật giáo đã ảnh hưởng sâu đậm trong nếp sống tình cảm và tư tưởng của người dân Trung Quốc, nên Phật giáo đã phát triển một cách rất mau lẹ, chiếm hẳn địa vị của Nho giáo và Đạo giáo, đế trở thành một tôn giáo trọng yếu nhất của quốc dân.

Phật giáo Trung Quốc không những chỉ phát triển ở nội địa, mà còn truyền bá ra các ngả. Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Triều Tiên và Phật giáo Nhật Bản đều chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc lại còn là một kho tàng phong phú nhất của nền tư tưởng Á Đông. Vì tư tưởng Phật giáo tuy phát sinh từ Ấn Độ, nhưng về hoàn cảnh tổ chức giáo học lại do Trung Quốc. Những người muốn khảo cứu về văn hóa Á Đông, nếu không hiểu được Phật giáo Trung Quốc thì cũng không thể thấu triệt được Phật giáo, hiểu được tư tưởng tinh túy của nền văn hóa Á Đông. Nhưng muốn hiểu về Phật giáo Trung Quốc, trước hết ta phải biết đến lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Ở Việt Nam những sách viết về lịch sử Phật giáo Trung Quốc lại rất hiếm vả hầu như là không có. Cũng vì nhu cầu cấp bách đó, nên cuốn “Lịch sử Phật giáo Trung Quốc” được ra mắt cùng quý độc giả

Nội dung cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc này, dựa theo thời đại, chia làm XVI chương. Ớ mỗi chương đều bàn khái quát về lịch sử của thời đại, và đại cương của Phật giáo, sự quan hệ giữa Phật giáo với Nho giáo và Đạo giáo, cùng là trạng thái của giáo đoàn Phật giáo. Chương cuối là lược thuật về lịch sử Phật giáo Triều Tiên.

Về tài liệu tham khảo để soạn cuốn “Lịch sử Phật giáo Trung Quốc”, phần tài liệu thứ nhất rút tỉa trong các bộ “Lịch Đại Tam Bảo Ký”, “Phật Tổ Thống Ký”, “Quảng Hoàng Minh Tập”, “Xuất Tam Tạng Ký Tập”, “Khai Nguyên Thích Giáo Lục”, “Cao Tăng Truyện”, “Đại Đường Tây Vực Ký” v.v…

Phần tài liệu thứ hai, căn cứ ở cuốn “Chi Na Phật giáo sử cương” của tác giả Kyo Sakaino, “Trung Quốc Phật giáo sử” của Ryoshu Michihata, “Phật giáo sử khái thuyết” thiên Trung Quốc của Zenyu Tsukamoto v.v… và nhiều sách khác như mục tham khảo văn hiến ở cuối quyển. Niên đại dùng trong cuốn sách này thì y cứ vào cuốn “Chí Na lịch đại đế vương niên biểu” của tác giả Raizo Yamne, và “Niên biểu” trong bộ Phật giáo Đại từ điển của bác sĩ Shinkgo Mochizuki.

Cuốn “Lịch sử Phật giáo Trung Quốc” này được in ra chỉ nhằm vào việc giúp ích cho những người có chí hướng tu học Phật pháp, tìm hiểu lịch sử Phật giáo, nhất là lịch sử Phật giáo Trung Quốc, và cũng là để góp phần nhỏ vào việc xây dựng nền “Phật giáo sử học” nước nhà.

Chúng tôi tự nhận, việc khảo sát về lịch sử là một công trình lớn lao, nhất là trên bước đường phát triển, thịnh suy vĩ đại của 2000 năm lịch sử Phật giáo Trung Quốc, nay đem thâu tóm ghi chép lại trong phạm vi nhỏ hẹp của cuốn sách nhỏ đâu phải là công việc dễ dàng. Nhưng, vì nhu cầu đòi hói, và để mở một giai đoạn cho phong trào nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Trung Quốc, nén chúng tôi không quản sức hiểu biết còn nông cạn, cố gắng sưu tầm tài liệu soạn thành cuốn sách nhỏ này để giới thiệu phần đại cương của lịch sử Phật giáo Trung Quốc với các hàng Phật tử và các bậc học giả trong nước.

Trân trọng

Sa môn THÍCH THANH KIỂM

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Bạn có câu hỏi nào không ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Xem thêm

Bộ lọc tìm kiếm

Showing 1 – 6 of 115 results

Sale!

Thiền Lâm Bảo Huấn

45.000 VNĐ
Sale!

Phật Giáo Tích Lan

40.500 VNĐ
Sale!

Duy Thức Học

22.500 VNĐ
Sale!

Đức Phật Sakya Gotama

135.000 VNĐ
Sale!

Bản Đồ Tu Phật

36.000 VNĐ